Στόχοι

 • Tα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια αποβάλλονται

  οριστικά από τη διατροφική αλυσίδα, δηλαδή αποφεύγεται η επαναχρησιμοποίηση τους μετά από παράνομη επεξεργασία ως βρώσιμα (κάτι που ρητά απαγορεύεται από τη σχετική νομοθεσία) αλλά και η έμμεση εισαγωγή τους στη διατροφική αλυσίδα μέσω ζωοτροφών (που επίσης απαγορεύεται).

  Επιλύονται τα μεγάλα προβλήματα που ως υγρά απόβλητα, τα λάδια αυτά, δημιουργούν όταν καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο

 • Τα βιοκαύσιμα που παράγονται

  από πρώτη ύλη ανταγωνιστική με τις πρώτες ύλες παραγωγής τροφίμων - όπως είναι τα βρώσιμα λάδια για την παραγωγή του βιοντίζελ - έχουν κατά καιρούς προβληματίσει την διεθνή κοινότητα και έχουν κατηγορηθεί ότι αυξάνουν τις τιμές των τροφίμων. Συζητείται μάλιστα πως η χρήση καλλιεργειών όπως το σιτάρι και το καλαμπόκι για την παραγωγή βιοκαυσίμων θέτει σε κίνδυνο την επάρκεια σε τρόφιμα, και κατ’ επέκταση συντελεί στην άνοδο των τιμών. Τα χρησιμοποιημένα βρώσιμα λάδια (τηγανέλαια) είναι μια εναλλακτική πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ που, όχι μόνο δεν επηρεάζει, ούτε «ανταγωνίζεται» την τιμή των βρώσιμων λαδιών, αλλά η συλλογή τους λύνει πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα

 • Το βιοντίζελ έχει παραπλήσιες φυσικές ιδιότητες με το ντίζελ οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο ως υποκατάστατο του, ή σε διάφορες αναλογίες με αυτό

 • Τα πλεονεκτήματα του βιοντίζελ

  είναι ότι βιοαποικοδομείται, δεν είναι τοξικό, έχει σχεδόν μηδενική περιεκτικότητα σε θείο, αυξημένη λιπαντικότητα, μείωση της εκπεμπόμενης αιθάλης, μείωση του διοξειδίου του άνθρακα (λόγω του ανανεώσιμου χαρακτήρα του) με συνέπεια την άμβλυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου

 • Δεν ρυπαίνουμε τον υδροφόρο ορίζοντα

  Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Υ.

  Ανακυκλώνουμε, χρησιμοποιώντας μάλιστα την καταλληλότερη μέθοδο που είναι η διαλογή στην πηγή

 • Οι εκπομπές ρύπων του βιοντίζελ είναι 40-50% χαμηλότερες από αυτές του ντίζελ με εξαίρεση τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου

  • Εξοικονομούμε φυσικούς πόρους
  • Συμβάλουμε στην πράσινη ανάπτυξη δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας
  • Συμμετέχουμε ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται για την αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής.
 • Η επιτυχία μας βασίζεται στο έμπειρο στελεχικό μας δυναμικό και στις άριστες σχέσεις μας με όσους χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας