Νέα

01 05 2024

Και όμως...

Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι ούτε εναλλακτική, ούτε -πολύ περισσότερο- ζήτημα επιλογής. Πρέπει να γίνει μονόδρομος και συνειδητή μας επιλογή.

 

06 03 2024

Η σκέψη μας

Η επιτυχία βασίζεται σε τρία πράγματα:

Στους εξαιρετικούς ανθρώπους, στις εξαιρετικές ιδέες και στην εξαιρετική συνεργασία.

Τα δύο πρώτα τα έχουμε. Για το τρίτο θα εργαστούμε και θα προσπαθήσουμε μαζί σας να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο.

22 01 2024

Ερώτημα:

Planet Β, υπάρχει;

09 08 2021

Stay safe, go digital

Σελίδα 1 από 3