Νέα

19 12 2019

Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού

Το τηγανισµένο λάδι µπορεί να αποτελέσει «πρώτη ύλη» για ανακύκλωση. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σηµαντικό, καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη των μαγειρικών λαδιών δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στο περιβάλλον.

 

19 12 2019

Η σημασία της ανακύκλωσης

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιούμε εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί άμεσα ή έμμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.

 

19 12 2019

Tα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια αποβάλλονται

οριστικά από τη διατροφική αλυσίδα, δηλαδή αποφεύγεται η επαναχρησιμοποίηση τους μετά από παράνομη επεξεργασία ως βρώσιμα (κάτι που ρητά απαγορεύεται από τη σχετική νομοθεσία) αλλά και η έμμεση εισαγωγή τους στη διατροφική αλυσίδα μέσω ζωοτροφών (που επίσης απαγορεύεται)

Επιλύονται τα μεγάλα προβλήματα που ως υγρά απόβλητα, τα λάδια αυτά, δημιουργούν όταν καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο

Σελίδα 2 από 2