Νέα

Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού

Το τηγανισµένο λάδι µπορεί να αποτελέσει «πρώτη ύλη» για ανακύκλωση. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σηµαντικό, καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη των μαγειρικών λαδιών δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στο περιβάλλον.