Ανακύκλωση και οφέλη

Η σημασία της ανακύκλωσης

Η σημασία της ανακύκλωσης

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιούμε εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί άμεσα ή έμμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο, στη μορφή που είναι, δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Τα ανακυκλώσιµα υλικά μπορούν να προέλθουν από διάφορες πηγές. Μια από αυτές είναι το σπίτι μας!

Ανακυκλώνουμε: το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα, την άσφαλτο, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα πλαστικά και το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι.
Η Ελλάδα κατέχει µία από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ανακύκλωση. Ένας βασικός λόγος είναι η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών. Η ενημέρωση προάγει τη γνώση και ένας πολίτης που γνωρίζει μπορεί να κάνει την διαφορά. Η διαφορά έγκειται σε μικρές στοχευμένες κινήσεις που διευκολύνουν την διαχείρηση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού

Το τηγανισµένο λάδι μπορεί να αποτελέσει «πρώτη ύλη» για ανακύκλωση. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη των μαγειρικών λαδιών δημιουργεί τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα.

Επιπλέον, τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια αν καταλήξουν στις αποχετεύσεις ή στους Χ.Υ.Τ.Υ. θα μολύνουν τελικά τον υδροφόρο ορίζοντα, δηλαδή το νερό που πίνουμε, που χρησιμοποιούμε στην άρδευση των καλλιεργειών, κ.λπ. Αρκεί να αναφέρουμε ότι ένα λίτρο λαδιού ανιχνεύεται σε ένα εκατομμύριο λίτρα νερού, ποσότητα ικανή για να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου σε νερό για περίπου 14 χρόνια.

Πού ανακυκλώνουμε τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά

Σκεφτείτε πόσο καλό μπορείτε να κάνετε στον πλανήτη με μία απλή κίνηση! Εξάλλου, τα οφέλη είναι πολλά:

Πού ανακυκλώνουμε τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά

Στην υγεία:

Προστατεύεται η διατροφική αλυσίδα, αφού αυτά τα ακατάλληλα λάδια δεν ξαναχρησιμοποιούνται, ούτε στο φαγητό των ανθρώπων ούτε στο φαγητό των ζώων – πράγμα που απαγορεύεται ρητά από τη σχετική νομοθεσία.

Στην οικονομία:

Μειώνεται η ποσότητα ορυκτών καυσίμων και λιπαντικών που πρέπει να εισάγει η χώρα, οπότε συνεισφέρουμε στην εξισορρόπηση του ενεργειακού και εμπορικού ισοζυγίου της.

Στο περιβάλλον:

Δεν υπάρχουν πλέον τα υγρά απόβλητα που δημιουργούνται όταν τα λάδια αυτά καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο, ούτε οι συνέπειές τους φυσικά. Σημειώνεται ότι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει πλήρως ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, επιβάλλει συγκεκριμένες και αυστηρές διαδικασίες για τη διάθεση των αποβλήτων.

  • Συμμετέχουμε στην ανακύκλωση και μάλιστα με πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, που ωθεί στη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Υ.
  • Παρακινούμε τη νέα γενιά να ασχοληθεί με την ανακύκλωση, καθώς με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται μία περιβαλλοντική κουλτούρα.
  • Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, αφού όλη αυτή η διαδικασία θα απαιτήσει στο μέλλον ανθρώπους που θα ασχολούνται αποκλειστικά με αυτή.